icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Flyfoto av Åsgård skole

Flyfoto av Åsgård skole

  

Vi ønsker innspill og uttalelser på mulighetsstudiet for Åsgård skole

Ås kommune ønsker innspill og uttalelser på vedlagte mulighetsstudier fra divA Arkitekter og White Arkitekter. Det skal legges frem et nytt saksfremlegg om mulighetsstudiet på Åsgård for plan og byggekomiteen i februar 2017, før saken videresendes til kommunestyret (jf. punkt 3 i sak 20/16). Høringsfristen er 27. januar 2017.

Ås kommune vil gjennomføre en høring av mulighetsstudiet for Åsgård skole på bakgrunn av vedtak i plan og byggekomiteen 7.12.2016 sak 20/16 punkt 1 «PBK har drøftet saken og ønsker innspill /høringsuttalelser fra berørte parter, herunder SU, FAU, D6 og NMBU».
 

Høringsinstanser er Åsgård skole ved samarbeidsutvalget (SU), skolemiljøutvalget (SMU), elevrådet og foreldreutvalget (FAU), Ungdomshuset Midtgaard, D6 ved Ås kunstforening og Norges miljø-biovitenskapelige universitet (NMBU).
 
Vi ber høringsinstansene forelegge dette høringsnotatet med vedlegg til underordnede organer eller andre dere mener bør høres i saken.

Alle som ønsker å komme med kommentarer i en høringsuttalelser, kan sende den elektronisk via hjemmesiden til Ås kommune. Velg sak 16/03980 inni skjema

Høringsfrist: fredag 27.1.2017

Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist.

 

Med hilsen
Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef 

 

Vedlegg:
Til høring - Mulighetsstudiet for Åsgård skole (DOC) (PDF)
Vedlegg: DivA Mulighetsstudie åsgård.pdf
Vedlegg: DivaA Alt1 Areal og kostnad.pdf
Vedlegg: DivaA Alt2 Areal og kostnad.pdf
Vedlegg: White Mulighetsstudie Åsgård.pdf
Vedlegg: White Alt1 Areal og kostnad.pdf
Vedlegg: White Alt2 Areal og kostnad.pdf
Vedlegg: protokoll-plan-og-byggekomiteen-07-12-2016.568233o3cfd.pdf
Vedlegg: Saksfremlegg Åsgård skole Mulighetsstudier fra White arkitekter og divA Arkitekter.pdf

Tips: Ønsker du varsel på mobil eller nettbrett når vi har høringer? Last ned Ås kommunes app, og sett kategorien "Planer og høringer" som din favoritt.