icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
utvidet planområde Norderås førerhundskole-page-001

  

Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av Norderås førerhundskole

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid vedr. detaljregulering av «Norderås –førerhundskole». Det varsles om utvidelse av planområde på 2,3 dekar vestover.

Hele planområdet er etter utvidelsen på ca. 13,9 daa og er avsatt til LNF‐område i kommuneplanens arealdel. Ca. 9 daa av dette er tomt(bygg‐/anleggsområe) for ny førerhundskole. Resterende av planområdet er privat adkomstvei med sidearealer og eksisterende skjermvegetasjon mot fulldyrka mark.

Evt. nye innspill/merknader til denne utvidelsen sendes skriftlig innen 20.desembner 2018 til: aa@orp.no , evt. i brev til Øvre Romerike Prosjektering AS v/Aksel Askeland, pb 26, 2051 Jessheim.