icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Grenseveien_Myrfaret
  

Varsel om oppstart - R- 301 - Detaljreguleringsplan for Grenseveien / Myrfaret

Grenseveien / Myrfaret (gnr/ bnr 102/370, 229, 237, 238 og 239 mfl.) Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger, differensiert på rekkehus, punkthus og lamellhus med tilhørende servicefunksjoner. Det planlegges utvikling av boliger gjennom transformasjon av eksisterende næringsbebyggelse til kombinert formål bolig/forretning.  

Viktige problemstillinger vil være hensynet til omkringliggende bebyggelse, etablering av ny grønnstruktur og sammenkobling med eksisterende, etablering av gjennomgående gangforbindelser, lekeplasser og ny infrastruktur. Eventuelle mindre justeringer i planavgrensningen vil bli avklart som en del av planarbeidet. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.  

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 4 uker rettes til:

SJ arkitekter AS v/Jørgen Biørn, Bryggegata 7, N-0250 Oslo, jorgen@sj-arkitekter.no