icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
planavgrensning Europan
planavgrensning Europan sof
  

Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan for Sentrum nord og Europankvartalet (R-304)

Plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan i Ås sentrum.

Området er i dag regulert til byggeområde for kombinert formål, bolig og forretning, samt spesialområde bevaring og infrastruktur. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny sentrumsbebyggelse, og ny utforming for hovedsykkelvei gjennom Ås sentrum. 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016, og planprogram for Ås sentralområde, fastsatt 29.04.2015, der området betegnes som delområde 8. Planarbeidet vil legge føringer fra vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen Europan avholdt 2013 til grunn i utformingen av reguleringsplanen. 

Kommentarer i forbindelse med oppstart av reguleringsarbeid kan sendes via kommunens elektroniske skjema (Velg Sak 16/00669 R-304 Detaljreguleringsplan for Sentrum Nord og Europankvartalet), eller per post til: 

Ås kommune, plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195 1431 Ås innen 20. juni 2016.

304_planavgrensning Europan.jpg