icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Vinterbro næringspark
Vinterbro næringspark
  

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny adkomst Vinterbro næringspark

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark. Det varsles i tillegg om endring av bestemmelsesområdene i R-284 Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark. Det varsles i tillegg om endring av bestemmelsesområdene i R-284 Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark.

Formålet med planarbeidet er å foreslå en ny atkomstløsning for gående og syklende gjennom næringsområdet. Planen skal også tilrettelegge for ekstra kjøreatkomst via Myråsdalen.

I tillegg varsles det om endring av bestemmelsesgrensene i vedtatt reguleringsplan R-284 Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark. Foreslått endring er beskrevet, med skisser, i vedlegg til varslingsbrev.

Innspill til planarbeidet merkes "Vinterbro næringspark" og sendes innen 13.03.2017 til:

Norconsult AS v/ Caroline W. Granberg
Postboks 626
1303 Sandvika  

Eller på e-post: Caroline.Wideroe.Granberg@norconsult.com

 

Vedlegg:
Varselbrev, Vinterbro næringspark.pdf
Vedlegg, Vinterbro næringspark.pdf