icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
310_avgrensning
  

Varsel om igangsatt reguleringsarbeid

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for kombinert bebyggelse til bolig og næringsformål.

Det varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for Brekkeveien 17, 19A og B, samt Ekornveien 48 i Ås kommune.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for kombinert bebyggelse til bolig og næringsformål.

Området er på ca. 25 dekar og ligger ca. 1 km sør for Ås sentrum. Området er i dag regulert til industri og lager, samt offentlig- eller privat tjenesteyting. Området er i kommuneplan for Ås 2015-2027 avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål – bolig og kontor, og offentlig eller privat tjenesteyting.

Det varsles samtidig bruk av utbyggingsavtale.

For ytterligere opplysninger, og eventuelle merknader til planarbeidet, kan henvendes «Sted helhet arkitektur», Shark AS, ved Egil Haugstad innen 31.05.2017.

Epost - egil@shark.no

Tlf 66 81 21 21

Postboks 143, 1411 Kolbotn