icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Aktuelt om bolig og eiendom
Kanadagullris på utsiden av Storøykilen NR

Kanadagullris på utsiden av Storøykilen NR

  

Unngå hagerømlinger

– bruk kommunens hageavfallsmottak!

Les mer i brosjyren "Hagerømlinger" som du kan hente på servicetorget i Ås kommune.
 
Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.
 
Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av? I Oslo og Akershus er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis.

Truer mangfoldet
Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Levér på hageavfallsmottak
For å hindre at hageplater spres i naturen er det viktig å levere avfall til hageavfallsmottakene i kommunen. Finn mer informasjon om din kommune her: Follo Ren