icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Kultur   ›   Kulturskolen   ›   UngMusikk
  

UngMusikk

Les mer om UngMusikk her: https://www.ungmusikk.no/

UngMusikk er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og kommuner i Akershus fylke. Dette er en videreføring av pilotprosjektet Follopiloten.

 

UngMusikk er et samarbeid mellom Norges Musikkhøyskole, Akershus fylkeskommune og musikkutdanningen i kommuner i Akershus. Formålet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene og den nasjonale utdanningen i musikk.

Formålet med prosjektet er å styrke kunstens og kulturens plass i opplæringen og i lokalsamfunnet, styrke og tydeliggjøre den faglige virksomheten i kulturskolene og utvikle de samarbeidene kulturskolene til foregangsskoler i nasjonal sammenheng.

 

10 innsatsområder

Prosjektet har 10 innsatsområder, som samlet tar seg av de ulike utfordringene knyttet til den helhetlige musikkopplæringen, og utdanningen av musikere og musikkpedagoger i Norge. Følgende innsatsområder er med:   

  • Et helhetlig utdanningsløp
  • Talentutvikling / forutdanning for høyere musikkutdanning
  • Musikkformidling
  • Unge dirigenter
  • Praksisplasser
  • Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere
  • Forsknings- og utviklingsarbeid
  • Studietilbudenes relevans for kulturskolene og videregående skolers musikklinjer
  • Kulturnæringer
  • Internasjonalisering

Link: samarbeidsavtalen

Ønsket for prosjektet er at alle elever i kulturskoler, folkehøyskoler og MDD-linjer får delta på små og store konserter og ulike seminarer. Det kan feks være lokale konserter eller konserter sammen med studenter fra Norges Musikkhøgskole.

 

Musikkelever får gjennom Ung Musikk sitt arbeid anledning til å knytte bånd med elever fra andre institusjoner og samtidig la seg inspirere til å fortsette sin utvikling på sitt instrument.