icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Vei, vann og avløp   ›   Vei, gate og parkering   ›   Trafikksikkerhet
  

Trafikksikkerhet

Frisiktsoner og vegetasjon langs veg

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven.

Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekker og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørseler.

Når man planter en ny hekk eller annen vegetasjon er det viktig å beregne avstanden fra eiendomsgrensen etter hvor stor hekken/planten kommer til å bli, og ikke etter hvor stor planten er når den settes i jorda. Det er også viktig at eksisterende vegetasjon beskjæres, slik at den holdes innenfor egne eiendomsgrenser. Som hovedregel skal det være om lag 1,5 meter fra eiendomsgrense til veikant. Tomtens eiendomsgrenser er oppmerket med grensemerker rundt tomten.

Dersom vegetasjon som står på privat grunn vokser utover kommunal veigrunn, kan kommunen etter vegloven kreve at privat vegetasjon beskjæres. I siktsoner i kryss skal det det ikke være vegetasjon som er høyere enn 50 cm over veien.

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Her kan du lese gjeldende tiltaksplan for trafikksikkerhet for Ås kommune.