icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Aktuelt om bolig og eiendom
Feiing og tilsyn illustrasjonstegning

Feiing og tilsyn illustrasjonstegning

  

Tilsyn av bolig

Hensikten er å redusere risikoen for branntilløp samt sikre beboere i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

I følge hjemmesidene til Søndre Follo Brannvesen IKS er dette noe av det man vil undersøke ved tilsyn av boliger:

 

Hytte/Fritidsbolig er frivillig, hvis man ønsker gjennomført tilsyn og feiing vil det bli fakturert etter gjeldende takster.

 NB! Utrykning eller andre uforutsette situasjoner, kan føre til at boligtilsynet ikke blir utført som varslet. Nytt varsel blir da gitt senere.

Eier, bruker eller leietaker må være hjemme for å ta i mot tilsynspersonen.

Under boligtilsynet skal hele bygningen kunne kontrolleres.

Monteringsveiledning til ildstedene skal være tilgjengelig

Sotluken skal være tømt

Kontrollpunktene skal være lett tilgjengelige, gjelder også eventuelle leiligheter.

Anneks og gjestehus med mer, vil være naturlig å kontrollere.

Tilsyn og feieforskrift
Tilsyn skal etter ny forskrift utføres minst hvert 4. år
NB! Under boligtilsynet avdekkes behovet for feiing av skorstein på bakgrunn av fyringsmønster/sotmengde i skorstein.
Kontroll/feiing av skorstein skal etter forskriften utføres minst hvert 4. år.

Hensikt med tilsyn av bolig
Hensikten er å redusere risikoen for branntilløp samt sikre beboere i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Dette skal kontrolleres

Du kan lese mer på hjemmesiden deres her.

Du kan også laste ned denne informasjonsfolderen her, i pdf-format.