Bilde

  

Søknad om akvakulturtillatelse for Niltilapia

I henhold til regelverket for tildeling av akvakulturtillatelser legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

Søknad om akvakulturtillatelse for Niltilapia

Søker: Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
Omfang: 500 kg
Sted: Fiskelaboratoriet på NMBU

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn i Ås kommune, kontakt servicekontoret for nærmere opplysninger.

 

Eventuelle merknader til søknaden må leveres til kommunen innen 12.06.2019, merket 19/01412


Ås kommune
Postboks 195
1431 Ås

post@as.kommune.no

 

Vedlegg