Situasjonskart, naboliste og reguleringsbestemmelser

Skal du sette igang et tiltak på egen eiendom, må du antageligvis ha situasjonskart, naboliste og oversikt over hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder.

Et situasjonskart viser din eiendom, hvilke bygg som står på eiendommen, eiendomsgrenser, byggegrenser samt nærliggende eiendommer.

Situasjonskart må du ha hvis du skal utføre tiltak på din eiendom som er et søknadspliktig tiltak i henhold til plan- og bygningsloven.

Du kan søke opp og finne eiendomsgrenser og gjeldende reguleringsbestemmelser selv ved hjelp av karttjenesten Follokart og funksjonen PlanInnsyn

Ås kommunes norm for avkjørsler til kommunale veier