icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
siås

  

SiÅs inviterer til informasjonsmøte 16. januar om planforslag

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget for del av Skogveien R-311 inviterer studentsamskipnaden i Ås til åpent informasjonsmøte tirsdag den 16 januar kl. 18 på Studentsamfunnet i Ås.

Hensikten med informasjonsmøtet er at berørte grunneiere, vel, lag og foreninger samt interesserte skal få mulighet å stille spørsmål til det forelagte planmaterialet, slik at man i høringsperioden kan få så gode tilbakemeldinger/ høringsinnspill til planforslaget som mulig. På møtet vil det blant annet være mulig å stille spørsmål direkte til forslagstiller og fagkyndige samt se på den fysiske modellen som illustrer planforslaget.

Planforslaget er utarbeidet av Dyrø Moen Arkitekter og Sweco AS på vegne av Studentsamskipnaden i Ås. Planområdet utgjør et areal på om lag 37,5 dekar mellom Utveien og Åsmåsan i Ås og hensikten med planen er å tilrettelegge for ny studentboligbebyggelse i området. 

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn frem til 15 februar 2018 og kan ses ved kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1, og på linken under. 
 

Planforslag for del av Skogveien R-311