icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

Redigert opptak fra kommunestyret 18.03.2015

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet 18.03.2015.

NB! Det har vært noen problemer med web-tv i siste versjon av Internet Explorer.
Hvis videoen stopper, anbefales det å bruke nettleser Google Chrome, Firefox e.l.

Kommunestyret 18.02.2015 Del 1 (før pausen):


Broadcast live streaming video on Ustream

Kommunestyret 18.02.2015 Del 2 (etter pausen):


Broadcast live streaming video on Ustream

Saker som ble behandlet i møtet:

  • Orientering fra og dialog med politiet (30 min)
  • Informasjon fra rådmann
  • Referatsaker
  • Interpellasjon

Saker til behandling:
9/15 Ås kommuneplan 2015-2027 – Forslag til kommuneplanens arealdel
10/15 Hverdagsrehabilitering i Ås kommune
11/15 Høringsuttalelse fra Ås kommune-forslag til endringer i alkoholloven
12/15 Sceneteknisk investering i rigg – Ås kinoteater
13/15 Rapport om samhandlingsreformen i Ås kommune
14/15 Kontrollutvalgets årsrapport 2014