icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Langbakken Ingress

  

R-333 Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Langbakken Nord (B1)

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for felt B1 i områdeplan for Ås sentralområde.

Frist for merknader og innspill er 11.05.2020.

Planarbeidet skal tilrettelegge for omforming av området som i dag er tatt i bruk til næringsvirksomhet til boligområde i tråd med områdeplan for Ås sentralområde, vedtatt 23.10.2019. Omformingen skal kunne skje i trinn, og planen skal ivareta sammenhengen mellom nye og etablerte områder i nærmiljøet.

Forslaget berører eiendommene 61/75, 61/75, 61/76, &1/77, 61/78, 61/79, 61/195, 61/229, 61/225, 61/170, 61/241, 61/244 og 61/282 innenfor felt B1 i områdeplanen, samt tilgrensende veiarealer og grønnstruktur mellom felt B1 og Grønnslett i nordøst. Berørte addresser er Langbakken 34, 36, 38, 40, 42a, 42b, 44 og Myrveien 4, 6, 12, 17 og 18.

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes til:

Petter Bogen Arkitektkontor AS v/Petter Bogen, Pilestredet 29, 0166 Oslo eller petter.bogen@bogenark.no

Frist for merknader og innspill er 11.5.2020.