icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
skogveien_R311

  

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet planforslag for del av Skogveien i Ås i møte 02.11.2017, HTM-sak 68/17. Det ble fattet vedtak som vedlagte utskrift av møtebok viser.

Planforslaget er utarbeidet av Dyrø Moen Arkitekter og Sweco AS på vegne av Studentsamskipnaden i Ås. Planområdet utgjør et areal på om lag 37,5 dekar mellom Utveien og Åsmåsan i Ås.

 Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny studentboligbebyggelse i området. 

Planforslaget kan ses ved kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1, og på kommunens nettside. Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema på kommunens nettside, velg sak 16/02835 R-311 Detlajreguleringsplan for del av Skogbveien på side to i skjemaet, eller til: 

Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås innen 15.02.2018.

Vedlegg:
0. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.pdf
1. Planbeskrivelse - Detaljreguleringsplan for del av Skogveien.pdf
2. Forslag til plankart - Datert 18.09.2017.pdf
3. Forslag til reguleringsbestemmelser - Datert 18.09.2017.pdf
4. Landskapsplan - Datert 19.09.2017.pdf
5. Landskapssnitt - Datert 15.09.2017.pdf
6. Trafikkanalyse - Datert 15.09.2017.pdf
7. Konsekvensutredning - Datert 18.09.2027.pdf
8. ROS-analyse - Datert 18.09.2017.pdf
9. Høringsuttalelser ved høring av planprogram.pdf
10. Høringsuttalelser ved varsel om oppstart.pdf
11. Supplerende illustrasjoner - Fjernvirkning - Datert 22.11.2017.pdf