icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen   ›   Planprogram
Bilde fra Ås sentrum og nordvestover
  

Planprogram for kommuneplanen er vedtatt

Planprogram for rullering av kommuneplanen for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 16.september 2020 (sak 57/20). 

Planprogrammet legger føringer for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Disse planene skal sendes på høring før sommeren 2021 og vedtas innen utgangen av 2021.

Vedtatt planprogram for rullering av kommuneplanen
- med andre relevante dokumenter finner du i lenkene under: 

Andre relevente dokumenter finner du her

Planprogram for rullering av kommuneplanen viser: 

  • Formålet med planarbeidet
  • Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel
  • Kommunens lansiktige arealstrategi
  • Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn
  • Planprosesser med frister, deltakere og opplegg for medvirkning

For spørsmål, kontakt Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger, solveig.viste@as.kommune.no