Oversikt over gjeldende arealplaner

Plan- og kartforskriften § 14 stadfester at alle skal ha tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag. Dette inkluderer tilgang til arealplaner. 

Ås kommune benytter en rekke løsninger for innsyn i kommunens arealplaner. 

Follokart

Follokart er et innsynskart som presenterer detaljerte kartdata, temakart og arealplaner i Ås kommune.

Planregister

 

Planinnsyn

 

Ved problemer eller behov for veiledning kan servicetorget kontaktes på telefon: 64 96 20 00