icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Sentrumsutvikling
Ny_Perspektiv_03_Moerveien

  

Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer etter høring av Ås sentrumsplan

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde har vært ute på offentlig ettersyn og høring i perioden 3.6.2019 - 15.8.2019. Kommunen har mottatt 76 høringsuttalelser som er oppsummert og kommentert av rådmannen. 

Dokumentet inneholder oppsummering av 76 mottatte høringsuttalelser til områdereguleringsplanen for Ås sentralområde, som var til offentlig ettersyn i perioden 3.6.2019 til 15.8.2019. Uttalelsene er kommentert enkeltvis. Foreslåtte endringer av planforslaget der merknader imøtekommes er redegjort for i egen kolonne.

Dokumentet legges frem til orientering i Hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 26.9.2019, forutfor behandling av forslag til områderegulering 10.10.2019.

Vedlegg: