icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Sentrumsutvikling   ›   Oppfølging
  

Oppfølging av planen

Områdereguleringsplanen må følges opp av mer detaljerte reguleringsplaner. Her får du en oversikt over detaljreguleringsplaner som er igangsatt innenfor planområdet.

Regulering for del av sentrum nord og Europankvartalet
Reguleringsplan for «Europankvartalet» er en oppfølging av plan- og arkitektkonkurransen Europan avholdt av kommunen i samarbeid med grunneiere i området i desember 2013. Det skal legges til rette for bymessig kvartalsutvikling med blandet formål i området, som muliggjør ny bebyggelse med boliger, forretningsvirksomhet, kulturformål og nye arbeidsplasser.

Reguleringsplan for del av Skogveien
Reguleringsplanen undersøker muligheten for å etablere opp til 900 nye studenthybler i området langs Skogveien rett syd for Åsmåsan.
 

Reguleringsplan for Brekkeveien 19
Reguleringsplanen vil legge til rette for bolig og næringsbebyggelse for den tidligere Maxbo trevareutslaget i Brekkeveien 19. Området er avsatt til kombinert formål i kommuneplan for Ås 2015-2027, og kommunens boligprogram legger til grunn om lag 150 boenheter i området.