icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Kjærnesveien

  

Offentlig ettersyn til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl.

Forslag til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Planområdet er på ca. 10,5 dekar og består av Kjærnesveien 18 og 32. Hensikten med planen er å omregulere Kjærnesveien 18 fra landbruksareal til boligformål.

Det foreslås 6 til 10 eneboliger/tomannsboliger og ca. 30 leiligheter i lavblokker innenfor planområdet. Planforslaget er utarbeidet av Drøbak Arkitektkontor AS.

 Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside, as.kommune.no, eller ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

 

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes:
Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1439 Ås innen 15. september 2017.

Vedlegg:
1. Reguleringskart, datert 05.05.pdf
2. Reguleringsbestemmelser, datert 05.05.pdf
3. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 05.05.pdf
4.1 3 snitt-tegninger, datert 08.06.2017-mottatt 12.06.pdf
4.2 Anvisning av snitt-tegninger datert 08.06.2017-mottatt 12.06.pdf
5. Geoteknisk notat, mottatt 12.06.pdf
6. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.06.pdf