icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Vinterbro logistikkpark

  

Offentlig ettersyn til Detaljreguleringsplan R-314 for ny atkomst til Vinterbro næringspark

Forslag til reguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS, på vegne av Login Vinterbro AS, og omfatter atkomstsonen til Vinterbro Næringspark. Hensikten med planen er å tilrettelegge for en ekstra kjøreatkomst til ny hovedterminal for Rema 1000, via Myråsdalen. I tillegg foreslås endringer i regulert gang-/sykkel-forbindelse gjennom næringsområdet. Forslaget er i henhold til kommuneplan for Ås 2015-2027, vedtatt av kommunestyret 03.02.2016.

 

Planforslaget er i sin helhet tilgjengelig for nedlastning.

Mer informasjon og utskrift av planforslaget kan fås ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

 

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes:

Ås kommune, Plan og utvikling, postboks 195, 1431 Ås innen 15.september 2017.

 

Vedlegg:
Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.06.pdf

1. Plankart, datert 18.05.pdf

2. Reguleringsbestemmelser, datert 18.05.pdf

3. Planbeskrivelse, datert 18.05.pdf

4.Trafikknotat logistikkpark Vinterbro.pdf

5.støy og luft logistikkpark Vinterbro.pdf

6. Planbeskrivelse og konsekvensutredning.pdf