icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Hyblifisering

Hyblifisering

  

Offentlig ettersyn - Forslag om ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus

Forslag om ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Ås kommunes Formannskap vedtok i møte den 05.04.2017 å sende forslag til ny bestemmelse om hybelhus i kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn. 
 
Ås kommune har utfordringer med hvordan kommunen som bygningsmyndighet skal forholde seg til saker der eneboliger eller tomannsboliger gjøres om til utleieboliger som leies ut som «hybelhus» eller bygning for bofellesskap. Temaet ble drøftet i Hovedutvalg for teknikk og miljø den 16.02.2017, hvor rådmannen la frem et notat med ulike problemstillinger knyttet til såkalt «hyblifisering». Rådmannen ble bedt om å presentere et forslag til ny bestemmelse i kommuneplanens arealdel om forholdet.
 
Forslaget ble fremmet i møte i HTM den 30.03.2017, og deretter i Formannskapet den 05.04.2017. Det ble vedtatt å legge forslaget ut på høring og offentlig ettersyn.
 
Bestemmelsen innebærer at det må søkes kommunen om særskilt tillatelse til å etablere hybelhus eller bygning for bokollektiv, jf. plan og bygningslovens § 11-9 nr.5, jf. § 31-6.
 
Bemerkninger til forslaget sendes innen 1. juni 2017 per e-post til post@as.kommune.no eller adresse:
 
Ås kommune
Plan og utvikling
Postboks 195
1431 Ås
 

Dokumenter:

Notat om hyblifisering
Tolkningsuttalelse fra KMD
Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Lovdata
Definisjoner.pdf
Tabell over boligtyper
Saksutskrift HTM, 16.02.17
Saksutskrift Formannskapet, 05.04.2017