icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Ny E-18

Ny E-18

  

Kunngjøring om kommunestyrevedtak - detaljregulering E18 Retvet-Vinterbro

Med henvisning til plan og bygningsloven §12-12 bekjentgjøres det at Ski kommunestyre og Ås kommunestyre i møter den 12. oktober 2016 har vedtatt reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro.

Hensikten med planen er å sikre nødvendige arealer til etablering av ny 4-felts motorveg mellom Retvet i Ski og Vinterbro i Ås. Planen er utarbeidet av Statens vegvesen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens §§ 28 og 29 og retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er tre - 3 - uker fra kunngjøringsdatoen. 

Klager som gjelder deler av planen i Ås kommune dateres og sendes til:

Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klager som gjelder deler av planen i Ski kommune dateres og sendes til:

Ski kommune, planavdelingen, postboks 3010, 1402 eller elektronisk til postmottak@ski.kommune.no.  

Berørte grunneiere varsles i eget brev. 

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre - 3 - år etter denne kunngjøring, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.