icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
E18

  

Kunngjøring om kommunestyrevedtak-Detaljregulering E18 Retvet-Vinterbro - døgnhvileplass

Med henvisning til plan og bygningsloven §12-14 første ledd bekjentgjøres det at Ås kommunestyre i møte den 21. juni 2017 har vedtatt endring av reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro.

Hensikten med endringen er å sikre nødvendige arealer til etablering av døgnhvileplass ved Nygårdskrysset. Planen er utarbeidet av Statens vegvesen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens §§ 28 og 29 og retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er tre - 3 - uker fra kunngjøringsdatoen.

Klager dateres og sendes til:
Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Berørte grunneiere varsles i eget brev.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre - 3 - år etter denne kunngjøring, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Vedlegg:
Planbestemmelser_Ås kommune.pdf