icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Kultur   ›   Kulturskolen   ›   Kreativt partnerskap
Kreativt partnerskap!
KP
Kreativt partnerskap[1]
Kreativt partnerskap!
KP
Kreativt partnerskap[1]
  

KREATIVT PARTNERSKAP

Kulturskolen i Ås var først ute med Kreativt Partnerskap i Norge i 2011 i tett samarbeid med den engelske organisasjonen Creativity, Culture and Education (CCE).  Alle skolene i Ås fikk minst ett år med Kreativt Partnerskap-prosjekt i tillegg til noen andre skoler i Follo. Siden har modellen og den samme tilnærmingsmåten blitt prøvd ut i et barnehageprosjekt og i vårt arbeid med å utvikle og legge til rette for kurs og aktiviteter på Bjørnebekk asylmottak i Ås.

 

HVA ER KREATIVT PARTNERSKAP?

Kreativt Partnerskap er en modell som kommer fra den engelske organisasjonen CCE, under ledelse av Paul Collard og etablert av den engelske regjeringen. De har siden 2002 samarbeidet med mer enn 5000 skoler og nesten en million elever i England. Creative Partnerships har blitt anerkjent som et av de største programmene i sitt slag og har blant annet vunnet en internasjonal pris for sitt arbeid med å bringe kunst, kultur og kreative tilnærminger inn i klasserommene. Kreativt Partnerskap-tenkingen og piloter over den samme lesten prøves nå ut flere steder i landet sammen med CCE, men den ble første gang prøvd ut i Ås, og det var også første gang prosjektet ble styrt fra en Kulturskole. Fra Ås har vi nådd ut til ca 550 barn og unge, 40 lærere og har involvert over 20 profesjonelle kreative utøvere innenfor fagområdene: musikk, skriving, dans, film, animasjon, akrobatikk, keramikk, skulptur, drama og improvisasjon.

Utvalgte og opplærte rådgivere (populært kalt kreative agenter) og profesjonelle utøvere/kunstfaglige pedagoger samarbeider med den enkelte grunnskole om å møte denne skolens utfordringer og ønsker innenfor disse områdene:

·         Kulturfaglige og kreative tiltak for å bedre læringsmiljø, trivsel og tilpasset opplæring - vekking og stimulering av gleden ved å lære.

·         Bedring av læringsbetingelsene og resultatene i alle fag basert på kreative læringsformer/-metoder - opplæring i andre fag med kunstfagene som effektivt og inspirerende verktøy.

 

HVORFOR KREATIVITET I SKOLEN?

 

Hva skal vi lære barna og ungdommene våre når over halvparten av fremtidens yrker ikke finnes enda?

 

Kreativitet er en ferdighet eller evne som ikke alltid er like lett å gripe; kan man lære et barn å være mer kreativt? Vi definerer kreativitet ut ifra begrepet “ 5 Habits of Mind” En kreativ person defineres som en som har disse fem egenskapene:

 

Fantasifull – iderik og innovativ

Motstandsdyktig – tørre å ta sjanser

Disiplinertjobbe hardt og holde fokus

Samarbeidsvillig – jobbe i team

Nysgjerrigutfordre forestillinger og fordommer

Dette er ferdigheter som er svært etterspurte hos dagens arbeidsgivere, ikke minst lar kreativ læring unge mennesker se at verden kunne vært annerledes, det gir dem selvtillit og motivasjon til å påvirke positiv endring. Dette gjør det enklere å lære mer, og å oppnå bedre resultater.

«At ordet læring oppfattes som slitsomt. At dette prosjektet var så gøy at elevene ikke definerer det som læring, men som spennende erfaring. De vil ha mer. Elevene likte å samarbeide og fant fort sine roller. Når øvelsen (prosjektet) ikke har noe med prestasjon å gjøre, blir elevene friere og dyktigere. Prosjektet er en fin assymetri, det vil si at den bryter med en teoretisk hverdag og gjør at elevene er til stede og bevisst. Det gjør elevene mer skapende og kreative.»

Lærer på Sjøskogen Skole i Ås, etter et Kreativt Partnerskap-prosjekt hvor 6. trinn jobbet med koding.