icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Sentrumsutvikling
Folkemøte_21

  

Innspillsrunden er avsluttet

Nå er innspillsrunden til utredningene om fortettingsstrategier og vei- og gateplanen avsluttet. Det har kommet inn rundt 75 innspill og administrasjonen holder nå på med å oppsummere disse.

Innspillene vil være et viktig grunnlag for rådmannens innstilling til fortettingsstrategi og vei- og gateplan, som legges fram for kommunestyret i februar.

Innspillene og oppsummeringen av dem, vil bli lagt ut på denne siden når oppsummeringen er ferdig.