icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Slamtømmegebyrer

Eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig renseanlegg, betaler slamtømmegebyr.

Eiendommmer med tett tank, eller minirenseanlegg, tømmes hvert år.

Eiendommer med slamavskiller med vannklosett tilknyttet, tømmes hvert andre år.

Eiendommer med slamavskiller uten vannklosett tilknyttet, tømmes hvert fjerde år.

Hyppigere tømming enn fastsatt, bestilles og bekostes av eier.

Eiendommer med fellesanlegg (minst 2 stykker), belastes som for enkeltanlegg.

  

Slamtømmegebyrer for 2018

Tett tank betaler kroner 4317,5.

Minirenseanlegg betaler kroner 4317,5.

Slamavskiller, med vannklosett tilknyttet, betaler kroner 2158,75.

Slamavskiller, uten vannklosett tilknyttet, betaler kroner 1156,25.

Slamavskillere, eller tette tanker over 4 kubikkmeter våtvolum, belastes med kroner 375,00 per påbegynt kubikk.

Eiendommer med fellesanlegg

Saksbehandlingsgebyr utslippstillatelser 3125

Tilsynsgebyr spredt avløpsanlegg 2500

Merverdiavgift på 25 prosent  er inkludert i satsene.