icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Kultur   ›   Kulturskolen   ›   GDPR- om speedadmin og personvern

Begrunnelse og forklaring for innhenting av personopplysninger

Nye søkere må nå krysse av for dette for å komme videre i påmeldingsskjemaet:

Personopplysningene i denne påmeldingen innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan på enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gi oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene vil kun bli brukt til behandling av påmelding samt kommunikasjon vedrørende deltagelse i, og eventuell oppkrevning av etterfølgende aktiviteter. Personopplysningene til Den Registrerte lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den Registrerte er bekjent med at denne kan lese mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Jeg aksepterer GDPR betingelsene. *

 

Registreringen av påmeldinger skjer på nettsiden noas.speedadmin.dk. Kulturskolens og Speedadmins databehandleravtale, finner du ved å trykke på  linken som står i artikkelen under: GDPR.  Dette er en mulighet  for dem som er interesserte i å lese grundigere.

Kulturskolens begrunnelse for at vi innhenter følgende opplysninger:

Påkrevde felter for elev:
Fødselsdato:
Elev -  Vi er avhengig av å vite fødselsdato på våre elver, da ikke alle tilbud gjelder for alle aldersgrupper, samt at gruppeundervisning ofte settes sammen med elever på samme alder, pluss at  tilbudene  våre først og fremst gjelder frem til du er ferdig på videregående skole.
Foresatte -  Dette er for å koble riktig regningsmottaker opp mot kommunenes faktureringssystem.

Adresse:
Vi tar i utgangspunktet bare inn elever som er bosatt i Ås kommune da plassene er sterkt subsidierte.
Fakturaer sendes ut til bostedsadressen pr. post hvis dere ikke har avtalegiro eller e-faktura i Ås kommune.

Mobiltelefon: Her kan man velge å kun oppgi foresattes mobilnummer, men det er fint for oss å ha kontaktinfo for eksempel ved hastebeskjeder.

E-post: Her er det valgfritt om dere kun skriver foresattes  epostadresse på elevkortet.   Dette vil for de fleste være avhengig av alder på eleven, og kan når som helst forandres.  Noen foresatte ønsker at informasjon skal gå direkte også til eleven - da har de muligheten her.
Foresattes mail skrives (også) under opplysninger for foresatte.

Skole og klassetrinn:
Dette bruker vi for å sette opp timeplan,  elevgrupper, konserter,  undervisning eller prosjekter ved de ulike skoene.
-For de yngre årsklassene samarbeider vi med sfo. 
- Ved hastebeskjeder kan vi kontakte elever via  skolen (f.eks plutselig sykdom hos lærer, forsinkelse el.l)
-Dette feltet  blir ikke automatisk oppdatert og her kan man velge å skrive ukjent, selv om dette er litt
upraktisk av  nevnte grunner

Forøvrig:
-
Vi videresender ikke epostlister til andre aktører.
-Vi etterstreber å kun sende ut relevant informasjon som er knyttet til det faktum at eleven går på kulturskolen. Informasjon kan være gratisdager med underholdning f.eks Barnas verdensdager.
NB! Hvis kunder likevel  ønsker å reservere seg fra all annen informasjon enn den som knyttes direkte til undervisning/undervisinsgsopplegg, kan dere skrive : Vi ønsker ingen informasjon utover det nødvendige for (elevnavn). Send dette til kulturskolen@as.kommune.no. Vi vil få på plass en funksjon for dette så fort som mulig.

- Foresatte kan når som helst logge seg inn og forandre og sjekke det som står på elevens stamkort.

Publisert: 28. mai 2018

GDPR - om kulturskolen og speedadmins praktisering av personvern

Her kan du lese databehandleravtalen med Speedadmin som er kulturskolens elevadministrasjonssystem:

gdpr

Publisert: 28. mai 2018