icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
kvestad

  

Forslag til reguleringsplan for Kvestad gård er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg

Planforslaget legger til rette for et midlertidig anleggsområde, der formålet er å etablere ca. 90 dekar ny dyrkingsjord med god kvalitet til matproduksjon. Planområdet opparbeides til jordbruk, ved å fylle opp med rene, naturlige masser. Planforslaget er utarbeidet av Follo Prosjekt AS. 

Planområdet er på ca. 107 dekar og er lokalisert på vestsiden av E6, ca. 500 meter nord for Korsegårdkrysset.

 

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside, as.kommune.no, eller ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

 

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes:

Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås innen 31. august 2017

 

Vedlegg:

1. Reguleringskart, datert 31.03.pdf
2. Reguleringsbestemmelser, datert 31.03.2017, redigert 04.05.pdf
3. Planbeskrivelse, datert 31.03.pdf
4. ROS-analyse, datert 31.03.pdf
5. Terrengsnitt, datert 28.02.pdf
6. Prinsipptegning - fangdam, datert 31.03.pdf
7. Geoteknisk notat, datert 11.03.2014-30.03.pdf
8. Vurdering av biomangfold, 11.10.pdf
9. Registreringsrapport - kulturminneundersøkelser, datert 14.01.pdf
10. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.pdf