icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kultur   ›   Kulturskolen   ›   Follopiloten

Follopiloten

Se Follopilotens hjemmeside ved å trykke her

Follopiloten er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og kommuner i Follo: Frogn, Nesodden, Oppegård, Vestby, Ski og Ås. Dette er et unikt prosjekt som skal vare ut 2021.

 

Tips en venn Skriv ut

Hensikten med samarbeidet er å styrke båndene mellom den lokale musikkopplæringen i kommunene, og den sentrale/nasjonale utdanningen i musikk. 

Vi ønsker gjennom dette arbeidet å prøve ut hvordan kulturskolene i Follo, Follo Folkehøgskole, Ski vidergående og høyere musikkutdanningsinstitusjoner kan ha et felles ansvar for hele opplæringsløpet for elevene.

 

10 innsatsområder

Prosjektet har 10 innsatsområder, som samlet tar seg av de ulike utfordringene knyttet til den helhetlige musikkopplæringen, og utdanningen av musikere og musikkpedagoger i Norge. Følgende innsatsområder er med i Follomodellen:   

  • Et helhetlig utdanningsløp
  • Talentutvikling / forutdanning for høyere musikkutdanning
  • Musikkformidling
  • Unge dirigenter
  • Praksisplasser
  • Faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning for lærere og ledere
  • Forsknings- og utviklingsarbeid
  • Studietilbudenes relevans for kulturskolene og videregående skolers musikklinjer
  • Kulturnæringer
  • Internasjonalisering

Link: samarbeidsavtalen

Ønsket for prosjektet er at alle våre elever i kulturskolene i Follo, Ski videregående og Follo folkehøgskole får delta på små og store konserter og ulike seminarer. Det kan feks være lokale konserter eller konserter sammen med studenter fra Norges Musikkhøgskole.

 

Follos musikkelever får gjennom Follopilotens arbeid anledning til å knytte bånd med elever fra andre institusjoner og samtidig la seg inspirere til å fortsette sin utvikling på sitt instrument.