Føringer for arealutvikling

Her finner du lenker til en nasjonale og regionale planer og retningslinjer som setter rammer for kommunens arealutvikling.