icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Kultur   ›   Kulturskolen   ›   Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
Logo DKS
  

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning og det er Kulturtanken som har det nasjonale ansvaret for DKS. 

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv

Ås er direktekommune, det betyr at DKS programmeres og administreres fra Kulturskolen i Ås i tett samarbeid med Ås bibliotek som har ansvar for litteratur og kulturarv. 

Alle utøvere med forslag til produksjoner kan nå melde inn forslag til den nye landsdekkende nettportalen for Den kulturelle skolesekken. Husk frist 1.oktober. https://www.denkulturelleskolesekken.no/ 
Systemet blir en innmeldingsportal med en felles frist for utøvere - ett felles fagsystem for alle som jobber med og i DKS - en bank for alle produksjoner i DKS og en visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud.

Som en del av DKS har Kulturskolen et eget prosjektbasert rulleringsprogram hvor pedagoger fra Kulturskolen, innenfor ulike kulturuttrykk, arbeider med hele klassetrinn en full skoledag, en gang i uken i en 6-7 ukers periode. Dette gir elevene en unik mulighet til å ta del i hele den kunstneriske prosessen hvor man eksempelvis lager en utstilling eller en oppsetning sammen med kunstneren og pedagogen som leder aktiviteten. En viktig faktor er det tette samarbeidet mellom kulturskolen og grunnskole ved at lærerne ved skolene er med i realiseringen av aktivitetene.  Prosjektene planlegges og forankres gjennom en toårsplan med alle grunnskolene i kommunen. I løpet av denne perioden får alle grunnskolene besøk av utøverne fra skolesekkens egen prosjektmodell. 

 

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/denkulturelleskolesekkenAas/ 


  •