icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kultur   ›   Kulturskolen   ›   Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

Den kulturelle skolesekken

Tips en venn Skriv ut

                                                                                 Copy of illustrasjoner kulturskolen  017

Et samarbeidet mellom kulturskolen og grunnskolen i kommunen
 
Den kulturelle skolesekken administreres fra kulturskolen. Alle lærerne som jobber i den kulturelle skolesekken er også lærere ved kulturskolen.
 
Hovedmålsettingen med samarbeidet er å gi elever i grunnskolen i Ås opplæring, utfoldelse og skaperglede innen estetiske fag.
Den kulturelle skolesekkens innhold knyttes til følgende dimensjoner:
- oppleve
- skape
- lære
 
Seks lærere fra kulturskolen og medieverkstedet er med i samarbeidet fordelt på  
musikk, bilde / skulptur, drama,dans og film / animasjon.
 
Det er utarbeidet en 2 års rulleringsplan for Den kulturelle skolesekken for grunnskolene.
I løpet av den perioden får alle grunnskolene besøk av skolesekken.
 
Lærerne i samarbeid med skolene og grunnskolenes lærere blir enige om gruppeinndelinger og tilbud ved den enkelte skole, samt hvilke klassetrinn som tilbudet gis i gjeldende periode.