icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Haug gård

  

Ås kommunestyre vedtok R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 21.03.2018, K-sak 18/18, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Planområdet er på ca. 40 dekar og arealet har blitt omregulert fra jordproduksjon til gjenvinningsanlegg for gravemasser og byggavfall. Den nye planen åpner også opp for at eksisterende brannstasjonsbygning kan utvides.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret 21.03.pdf
1. Reguleringsplan, revidert 20.12.pdf
2. Reguleringsbestemmelser, revidert 09.02.pdf
3. Planbeskrivelse, revidert 09.02.pdf