icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Skogveien-illustrasjon

  

Ås kommune vedtok R-311 Detaljregulering for del av Skogveien

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 20.06.2018, K-sak 41/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 40 dekar, og legger til rette for ny boligbebyggelse i form av studentboliger.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes til Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no innen 27. august 2018.

Det vises til plan- og bygningslovens § 1 – 9 , forvaltningslovens §§ 28 – 33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Vedlegg: