icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
siås

SiÅs inviterer til informasjonsmøte 16. januar om planforslag

I forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget for del av Skogveien R-311 inviterer studentsamskipnaden i Ås til åpent informasjonsmøte tirsdag den 16 januar kl. 18 på Studentsamfunnet i Ås.

Publisert: 08. januar 2018
skogveien_R311

R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet planforslag for del av Skogveien i Ås i møte 02.11.2017, HTM-sak 68/17. Det ble fattet vedtak som vedlagte utskrift av møtebok viser.

Publisert: 15. desember 2017
kart

Forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage til offentlig ettersyn.

Forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker kan uttale seg.

Publisert: 02. oktober 2017
Fortettingsstrategi - rådmannens forslag

Ås kommune ønsker dine innspill om framtiden for Ås sentralområde!

Hvordan skal man utvikle Ås sentralområde? Hvor skal man bygge, og hvor skal veier og gater ligge? Kom med innspill innen fristen som er 16. oktober..

Publisert: 22. september 2017
Kjærnesveien

Offentlig ettersyn til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl.

Forslag til reguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 23. juni 2017
Vinterbro logistikkpark

Offentlig ettersyn til Detaljreguleringsplan R-314 for ny atkomst til Vinterbro næringspark

Forslag til reguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 23. juni 2017
311_planavgrensning

Høring av planprogram for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien

Ås kommune varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 og § 4-1 at forslag til planprogram for reguleringsplan for del av Skogveien legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til myndigheter og berørte interesseorganisasjoner. Forslaget skal  frem for politisk behandling i møte 24. august.

Publisert: 09. mai 2017
Hyblifisering

Offentlig ettersyn - Forslag om ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus

Forslag om ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 12. mars 2017
Regulering, Haug gård

Offentlig ettersyn til R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård

Forslag til reguleringsplan for Haug gård er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 20. februar 2017
Flyfoto av Åsgård skole

Vi ønsker innspill og uttalelser på mulighetsstudiet for Åsgård skole

Ås kommune ønsker innspill og uttalelser på vedlagte mulighetsstudier fra divA Arkitekter og White Arkitekter. Det skal legges frem et nytt saksfremlegg om mulighetsstudiet på Åsgård for plan og byggekomiteen i februar 2017, før saken videresendes til kommunestyret (jf. punkt 3 i sak 20/16). Høringsfristen er 27. januar 2017.

Publisert: 23. desember 2016
Offentlig ettersyn Aalerud gård illustasjon med kart

Offentlig ettersyn forslag til detaljregulering for masseuttak på Aalerud gård

Planforslag er utarbeidet av In Situ AS på vegne av Aalerudmyra AS som er forslagstiller og tiltakshaver.

Publisert: 16. november 2016
Ny E-18

Kunngjøring om kommunestyrevedtak - detaljregulering E18 Retvet-Vinterbro

Med henvisning til plan og bygningsloven §12-12 bekjentgjøres det at Ski kommunestyre og Ås kommunestyre i møter den 12. oktober 2016 har vedtatt reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro.

Publisert: 25. oktober 2016
Foto: Frank Nergård

Vi ønsker innspill om alternative driftsmuligheter på Breivoll

Ad Hoc-utvalg for Breivoll ønsker å få inn mange innspill til driftsmuligheter for området i fremtiden. (Les mer neste side!)

Publisert: 28. september 2016
Forslag til detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74

Offentlig ettersyn: R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74

Forslag til reguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74 er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 27. juni 2016
Reguleringskart for Dyster-Eldor II

Offentlig ettersyn: Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II (R-291)

Kommunestyret vedtok i møte 20.04.2016 å legge to alternativer til områdereguleringsplan for Dyster-Eldor ut til offentlig ettersyn.

Publisert: 02. mai 2016
Illustrasjon Moerveien10

Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 - forlenget høringsfrist

Forlenget høringsfrist for forslag til detaljreguleringsplan for Moerveien 10 til offentlig ettersyn slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 01. april 2016
Illustrasjonsplan illustrasjonsbilde

R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2

Forslag til reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 17. mars 2016
Vinterbro næringspark

Offentlig ettersyn: Forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark - Revidert planforslag med tilleggsutredninger

Revidert forslag til reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark er lagt ut til offentlig ettersyn slik at alle som ønsker det kan uttale seg.

Publisert: 07. mars 2016
Logo for Statens vegvesen

Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning: E18 Retvet-Vinterbro i Ski og Ås kommuner

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning (KU), i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7, tredje ledd, for ny E18 mellom Retvet og Vinterbro i Akershus fylke.

Publisert: 12. februar 2016