icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Sykkelveg Esso_Holstad

Oppstart av reguleringsplanarbeid - Gang- og sykkelveg fra Esso til Holstad

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelforbindelse fra Esso til Holstad. Planområdet fremgår av kartutsnittet.

Publisert: 11. januar 2018
solberg øst

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Solberg Øst

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Solberg Øst (gnr/bnr 102/10) i Ås kommune. Planområdet fremgår av kartutsnittet. Det varsles samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Publisert: 15. desember 2017
Sørbråten

Varsel om oppstart av planarbeid - privat detaljregulering - Sørbråten

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Boliger Sørbråten.

Publisert: 24. oktober 2017
Varslingskart Åsgård skole regulering

Varsel om oppstart av offentlig detaljregulering R-317 Åsgård skole

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for gnr/bnr 42/6 og del av 42/1 m.fl., Ås kommune.

Publisert: 09. oktober 2017
310_avgrensning

Varsel om igangsatt reguleringsarbeid

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for kombinert bebyggelse til bolig og næringsformål.

Publisert: 05. mai 2017
Brekkeveien 61

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Brekkeveien 61

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres herved varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for Brekkeveien 61, gnr/bnr 52/6 og deler av gnr/bnr 52/1 på vegne av Slåke Invest AS, Gunn Irene Skaarud Greaker og Arvid Greaker.

Publisert: 24. april 2017
Ås sentrale område

Varsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde

Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet den 30.03.2017 vedtak om forhåndsvarsel om mulig midlertidig forbud mot byggetiltak innenfor deler av Ås sentralområde, frem til ny områdereguleringsplan for Ås sentralområde er vedtatt.

Publisert: 18. april 2017
Nordby

Varsel om oppstart - R-315 - Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering for Nordby barnehage

Publisert: 03. april 2017
Vinterbro næringspark

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny adkomst Vinterbro næringspark

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark. Det varsles i tillegg om endring av bestemmelsesområdene i R-284 Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark

Publisert: 13. februar 2017
Kartutsnitt for reguleringsplan for Solbergveien 1

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det igangsetting av detaljregulering for eiendommen Gnr/bnr 120/1, Solbergveien 1.

Publisert: 21. desember 2016
Kartutsnitt for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien.

Varsel om oppstart av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien

I medhold av plan og bygningslovens §§12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av detaljregulering for Utveien 26, Skogveien 22 og Skogveien 24- 29. (42/1/106, 42/1/105, 42/1/245, 42/1/192 og deler av 42/1). Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. 

Publisert: 21. desember 2016
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Kvestad gård utsnitt av kart

Varsel om igangsetting av detaljreguleringsarbeid Kvestad gård GNR/BNR 24/11 i Ås kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av detaljreguleringsplanarbeid ved Kvestad gård i Ås kommune.

Publisert: 25. oktober 2016
R-308 Varsel oppstart Kjølstadhøgda kartskisse

Ås kommune - R-308 detaljregulering Kjølstadhøgda

Varsel om oppstart av planarbeid.

Publisert: 13. juli 2016
planavgrensning Europan

Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan for Sentrum nord og Europankvartalet (R-304)

Plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan i Ås sentrum.

Publisert: 02. mai 2016
planavgrensning fylkesvei152 illustrasjonsbilde

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det kjent at arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.152 på strekningen Meierikrysset- Ås sentrum igangsettes.

Publisert: 12. april 2016
Oppstartsvarsel Nygårdsveien24 og 33

Varsel om oppstart: Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33

Ås kommune gjør oppmerksom på igangsatt arbeid med detaljregulering for eiendommene gnr. 103 bnr. 165, 3   og 4 ved Nygård/Nordvang.

Publisert: 09. februar 2016
Varsel om oppstart Kjærnesveien 2 illustrasjon

Varsel om oppstart av planarbeid- detaljregulering for Kjærnesveien 2 med flere

I medhold av plan- og bygningslovens§§ 12-3 og 12-8, kunngjøres herved varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20 i Kjæmesveien i Ås kommune.

Publisert: 27. januar 2016