icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Aalerud2

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-299 Detaljreguleringsplan for massemottak på Aalerud gård

Ås kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan for massemottak på Aalerud gård i møte 15.03.2017, K-sak 14/17. Formålet med planen er å legge til rette for en terrengoppfylling på en del av landbrukseiendommen Aalerud gård, gnr/bnr 89/1.

Publisert: 29. mars 2017
Solberg Øst

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-282 Områdereguleringsplan for Solberg Øst

Ås kommune vedtok områdereguleringsplan for Solberg Øst i møte 14.12.2016

Publisert: 12. januar 2017
Illustrasjonsbilde til planbeskrivelse, datert 11Nordbyveien

Kunngjøring av kommunestyrevedtak R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70,72 og 74

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.11.2016, K-sak 95/16, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 14. desember 2016
Rustad skole plankart

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole

Ås kommunestyre vedtok overnevnte reguleringsplan i møte 12.10.2016, K-sak 74/16.

Publisert: 28. november 2016
Dagtilbudet

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10

 Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.10.2016, K-sak 76/16, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 01. november 2016
Ny jord illustrasjonsbilde

R-294 Detaljreguleringsplan for «Ny jord» - Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 10.06.2015, k-sak 31/15, vedtok ovennevnte reguleringsplan, se vedlagt saksutskrift med planbeskrivelse, plankart og reviderte bestemmelser.

Publisert: 03. juli 2015
Ås rådhus

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-290 detaljregulering Grimsrudveien

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-290 - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei/fortau for del av Grimsrudveien.

Publisert: 25. juni 2015
Nordbyveien 122 skisse

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-280 – Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 10.09.2014, K-sak 63/14, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 23. september 2014
Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

R-286 – Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro – fastsetting av planprogram.

Publisert: 14. juli 2014
Ås rådhus

Kunngjøring: R-274 reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 18.06.2013, sak 49/14, vedtok ovennevnte reguleringsplan slik vedlagte utskrift av møtebok og saksframlegg med reguleringskart og bestemmelser viser.

Publisert: 27. juni 2014
\\NMBU logo

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: Reguleringsplan for Campus Ås

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.04.2014, K-sak 20/14, vedtok overnevnte reguleringsplan R-255.

Publisert: 23. juni 2014
Ås rådhus

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 12.02.2014, sak 1/14, vedtatt Detaljreguleringsplan for Nessetveien 69 (R-270).

Publisert: 02. april 2014
Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51.

Publisert: 12. november 2013
Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense.

Publisert: 12. november 2013
Kulturhuset i Ås

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for sentrum nord - Ås torget.

Publisert: 03. juli 2013
Kulturhuset i Ås

Ås kommune - kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ålerudmyra skytebane.

Publisert: 19. juni 2013
Kulturhuset

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for Burumskogen – detaljregulering vedtatt i kommunestyremøte 03.04.2013.
Publisert: 24. april 2013
Logo Ås kommune

Ås kommune - kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 12.09.2012 vedtatt endret reguleringsplan for del av Sentrum Nord – Åstorget.
Publisert: 24. januar 2013
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre vedtok i møte 10.10.2012  følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for Nygård Næringspark detaljregulering.

 

Publisert: 06. november 2012
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for Moerveien 10.

Publisert: 10. mai 2012